"فراخوان انتخاب کارگزار بازاریابی در بازارهای صادراتی"

شرکت پشتیبانی امور دام کشور در نظر دارد جهت بازاریابی فرآورده های پروتئینی دامی در بازارهای صادراتی نسبت به انتخاب کارگزار صاحب صلاحیت ترجیحاً مستقر در کشورهای هدف از بین اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

علاقه مندان می توانند مشخصات خود را به شماره 88196549-021 نمابر نموده تا جهت انجام مراحل بعدی همکاری با ایشان تماس حاصل شود.

"روابط عمومی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور"

کلیه حقوق این سایت برای شرکت پشتیبانی اموردام کشور محفوظ می باشد.