مناقصه خرید سی هزا تن کنجاله سویای تولید داخل (4)
 
مدیریت امور انبار استان اصفهان (4)
 
فراخوان عمومی فروش کنسرو مرغ (1)
 
مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی استان ایلام (4)
 
مدیریت و راهبری امور انبار اکبرآباد استان فارس (4)
 
تجدید مناقصه اداره امور انبار بیستون کرمانشاه (4)
 
مناقصه کشتار دام سبک و سنگین در کشتارگاه اقلید استان فارس (4)
 
تجدید مناقصه اداره امور انبارها اصفهان (4)
 
مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی استان آذربایجان شرقی (4)
 
تجدید مناقصه اداره امور انبار اکبرآباد فارس (4)
 
مناقصه کشتار دام سبک و سنگین در کشتارگاه اقلید فارس (4)
 
مناقصه واگذاری مدیریت امور انبار شهید بابایی پشتیبانی امور دام استان قزوین (4)
 
تجدید مناقصه مدیریت امور انبار مازندران (4)
 
مناقصه خرید سی هزار تن کنجاله سویای تولید داخل (3)
 
مناقصه خرید یکصد و بیست هزار تن ذرت برزیلی تحویل در مقاصد اعلامی در اسناد مناقصه (استانها) (4)
 
تجدید مناقصه اداره امور انبار شهید بابایی قزوین (4)
 
مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی و دبیرخانه استان کرمانشاه (4)
 
مناقصه انجام امورات خط کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی یاسوج (4)
 
واگذاری امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی پشتیبانی امور دام استان همدان (4)
 
مناقصه مدیریت امور انبار استان کرمان (4)
 
تجدید مناقصه خرید یکصد و بیست هزار تن ذرت برزیلی، اوکراینی و روسی تحویل در مقاصد اعلامی در اسناد مناقصه (5)
 
انجام امور خدماتی و پشتیبانی در کشتارگاه اقلید فارس (4)
 
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی در دفتر مرکزی و سردخانه شهید کاظمی زاده استان فارس (4)
 
تجدید مناقصه مدیریت امور انبار بیستون کرمانشاه (4)
 
مناقصه حمل و نقل 100 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام خمینی(ره) (5)
 
تجدید مناقصه مدیریت امور انبار بیستون کرمانشاه (4)
 
مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت برزیلی، اوکراینی و روسی تحویل در مقاصد اعلامی در اسناد مناقصه (استانها) (4)
 
مناقصه خرید چهل هزار تن کنجاله سویا استحصال کارخانجات داخلی (5)
 
مناقصه خرید میزان 500 (پانصد) تن گوشت گوساله منجمد وارداتی از مبدا کشور برزیل (5)
 
مناقصه تخلیه و بارگیری 300,000 تن محصولات علوفه ای وارداتی از بندر امام خمینی (ره) (5)
 
مناقصه واگذاری مدیریت و اداره امور انبار استان مرکزی (4)
 
مناقصه حمل 200 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام (ره) به مقاصد مورد نظر شرکت در استانها (5)
 
مناقصه راهبری و تعمیر و نگه داری فنی، تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات سردخانه هشت شهریور و مجتمع تهران پارس (4)
 
مناقصه حمل مقدار 9709 تن محموله جو داخلی- استان فارس (4)
 
مناقصه حمل ذرت از ایستگاههای ذرت خشک کنی به انبارهای بورس- استان خوزستان (4)
 
مناقصه انجام امور خدمتگزاری و نظافت و پذیرایی استان هرمزگان (4)
 
تجدید مناقصه خرید میزان 500 (پانصد) تن گوشت گوساله منجمد وارداتی از مبدا کشور برزیل (4)
 
تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی استان همدان (4)
 
آذر بایجان شرقی (0)
 
استانها (0)
 
مناقصه حمل ذرت داخلی استان کرمانشاه (4)
 
مناقصه خدمات، پذیرایی، دبیرخانه، نظافت- امور فضای سبز استان البرز (4)
 
مناقصه علیات تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی استان خوزستان (5)
 
مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها(فجر) استان خراسان رضوی (4)
 
مناقصه انجام امور دبیرخانه، خدمتگزاری، نظافت و خدمات نگه داری فضای سبز استان تهران (4)
 
مناقصه واگذاری امور خدمات، نظافت و پذیرایی و دبیرخانه استاخ خراسان رضوی (4)
 
مناقصه خدمات، پذیرایی و دبیرخانه دفتر مرکزی (4)
 
مناقصه انجام امور خدماتی، پذیرایی و دبیرخانه استان کهگیلویه و بویر احمد (4)
 
مناقصه حمل ذرت داخلی استان هرمزگان (4)
 
مناقصه حمل ذرت داخلی استان کرمان (4)
 
مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه های هشت شهریور و مجتمع تهرانپارس با به کارگیری لیفتراک برقی استان تهران (4)
 
مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، کشتارگاه، انبار علوفه شرکت پشتیبانی امور دام استان ایلام (4)
 
مناقصه امور خدماتی، دبیرخانه و پذیرایی استان اصفهان (4)
 
مناقصه حمل و نقل جاده ای ذرت داخلی- جنوب استان کرمان (4)
 
مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی ایلام (3)
 
مناقصه انجام امور خدماتی و پذیرایی مازندران (4)
 
مناقصه مدیریت و اداره امور انبار تهرانپارس (4)
 
مناقصه حمل ریلی- ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام خمینی (ره) به مقاصد مورد نظر شرکت در استانها (4)
 
مناقصه حمل ذرت داخلی خریداری شده از شهرستان ارزوئیه - استان کرمان (5)
 
مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، انبارهای علوفه و ساختمان اداری و رفاهی شرکت پشتیبانی امور دام استان آذربایجان غربی (4)
 
تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه های هشت شهریور و مجتمع تهرانپارس با بکارگیری لیفتراک برقی (4)
 
الف- مناقصه حمل حدود 1000 تن ذرت از مهران به استان مازندران ب- مناقصه حدود 9000 تن ذرت از شهرستان دهلران به مازندران و گیلان- پشتیبانی امور دام استان ایلام (3)
 
مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری فنی و ماشین آلات کارخانه خوراک دام سعید آباد (4)
 
تجدید مناقصه مدیریت و اداره امور انبار تهرانپارس (4)
 
تجدید مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، انبارهای علوفه و ساختمان اداری، رفاهی شرکت پشتیبانی امور دام استان آذربایجان غربی (4)
 
مناقصه نگهداری ذرت و کنجاله سویا در انبار به ظرفیت 30 هزار تن به شرح ذیل: الف) 22500 تن جهت نگهداری ذرت ب) 7500 تن جهت نگهداری کنجاله سویا استان قزوین (4)
 
مناقصه حمل جاده ای 200 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام خمینی (ره) (4)
 
مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ایی وارداتی از طریق بندر امام خمینی (ره) (4)
 
مدیریت و اداره امور انبار مدرس (4)