" گزارش تحلیلی بازار جهانی محصولات دام و طیور "


    سال 2014 میلادی گزارش سال 2014 میلادی

گزارش شماره (1) - آخرین پیش بینی وضعیت بازار جهانی گوشت قرمز و مرغ طی سال 2014 - ماه ژوئن (FAO)

    سال 2013 میلادی گزارش سال 2013 میلادی

گزارش شماره (1) - پيش بيني وضعيت بازار جهاني گوشت قرمز و مرغ و خوک - ماه ژوئن (FAO)

گزارش شماره (2) - گزارش آخرين پيش بيني وضعيت بازار جهاني گوشت قرمز مرغ و خوک-طي سال 2013 -ماه نوامبر (FAO)

    سال 2012 میلادی گزارش سال 2012 میلادی

گزارش شماره (4) گزارش وضعيت بازار جهاني گوشت قرمز ، طيور و خوك -طي سال 2012(FAo)

گزارش شماره (3) گزارش پيش بيني وضعيت بازار جهاني گوشت گاو ، خوك ، مرغ ، بوقلمون طي سال 2013-بر اساس پيش بيني ماه اكتبر 2012

گزارش شماره (2) گزاش وضعیت بازار جهانی گوشت و مرغ - طی سال 2012(FAO)

گزارش شماره (1) گزاش وضعیت بازار جهانی گوشت و مرغ - ماه آوریل

    سال 2011 میلادی گزارش سال 2011 میلادی

         گزارش شماره (5) - گزارش FAO ماه نوامبر

         گزارش شماره (4) - سیاست های اجرایی تجارت گوشت - ماه نوامبرر

         گزارش شماره (3) - ماه اکتبر

         گزارش شماره (2) - ماه ژوئن (FAO)

         گزارش شماره (1) - ماه آوریل (FAO)

    سال 2010 میلادی گزارش سال 2010 میلادی

         گزارش شماره (3) - ماه نوامبر(FAO)

         گزارش شماره (2) - ماه ژوئن (FAO)

         گزارش شماره (1) - ماه آپریل

    سال 2009 میلادی گزارش سال 2009 میلادی

         گزارش شماره (4) - پیش بینی سال 2010

         گزارش شماره (3) - ماه ژوئن (FAO)

         گزارش شماره (2) - ماهدسامبر (FAO)

         گزارش شماره (1) - ماه آپریل

    سال 2008 میلادی گزارش سال 2008 میلادی

         گزارش شماره (3) - پیش بینی وضعیت جهانی گوشت قرمز و گوشت مرغ برای سال 2009 (ماه نوامبر)

         گزارش شماره (2) - پیش بینی وضعیت جهانی گوشت قرمز و گوشت مرغ تا پایان سال 2008 (FAO)

         گزارش شماره (1) - پیش بینی وضعیت جهانی گوشت قرمز و گوشت مرغ طی سال 2008

    سال 2007 میلادی گزارش سال 2007 میلادی

         گزارش شماره (1) - بازار جهانی گوشت طی سال 2007 (ماه نوامبر - FAO)

         گزارش شماره (2) - بازار جهانی گوشت طی سال 2007 (FAO)

    قبل از 2007 گزارش قبل از سال های 2007

         گزارش شماره (1) - جدول مصرف سرانه انواع گوشت طی سال 2005