3
کد خبر :
   
1392/04/11

پدافند غير عامل راهي به سوي امنيت و آسايش بيشتر

 

جناب آقاي مهندس قبادي معاون محترم وزير ، رئيس هيات مديره و مديرعامل و رياست پدافند غيرعامل شركت : « پدافند غيرعامل راهي بسوي آرامش اقتصادي ، امنيتي ، فرهنگي و تضمين كننده امنيت پايدار كشور » امروزه اين مسئله بديهي است كه حفظ و صيانت از استقلال سياسي ، تماميت ارضي ، يكپارچگي ملي ، ارزشهاي حاكم ، سرمايه هاي ملي و ... نيازمند راهبردهايي است كه در پدافند غيرعامل خلاصه مي شود .

   

جناب آقاي مهندس قبادي معاون محترم وزير ، رئيس هيات مديره و مديرعامل و رياست پدافند غيرعامل شركت :
« پدافند غيرعامل راهي بسوي آرامش اقتصادي ، امنيتي ، فرهنگي و تضمين كننده امنيت پايدار كشور »
امروزه اين مسئله بديهي است كه حفظ و صيانت از استقلال سياسي ، تماميت ارضي ، يكپارچگي ملي ، ارزشهاي حاكم ، سرمايه هاي ملي و ... نيازمند راهبردهايي است كه در پدافند غيرعامل خلاصه مي شود .
پرداختن به اين موضوعات به اندازه اي مهم و اساسي است كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و فرمانده كل قوا رهنمودها و بيانات گوهر بار خويش ضمن تأكيد فرمودند :
*اگر محافظت غيرنظامي (پدافند غيرعامل) نباشد تمامي دستاوردهاي فرهنگي ، اقتصادي ، علمي و سياسي در نصف روز هدر مي رود .
*امروز اهميت پدافند غيرعامل قاعدتاً براي مسئولين بايستي شناخته شده باشد ، اهتمام شما كار را پيش مي برد .
پيشگيري ، ارتقاء آگاهانه زير ساختهاي مراكز حياتي ، حساس و مهم ، بازتواني خدمات رساني ، تداوم فعاليتها ، پژوهش و فرهنگ سازي از جمله اهداف پدافند غيرعامل برشمرد كه نتايج حاصل از آن ، كاهش آسيب پذيري ها و نمايان نمودن اقتدار ملي ناشي از آن به عنوان يكي از مؤلفه هاي بازدندگي ، افزايش توان دفاعي ، ايجاد باورهاي عمومي در مورد تأثير پدافند غيرعامل در به حداقل رساندن تأثير بحرانها و تهديدات دشمن بر زير ساختهاي حياتي ، حساس و مهم را در پي داشت ، لذا اين شركت به عنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با هدف تمكز كامل امور بازرگاني دولتي و سياست گذاري و تشكيل شده است .
برنامه ريزي اصولي در زمينه ارائه خدمات و انجام وظايف محوله ، گسترش اين خدمات در سطح كشور ، بهبود امور توزيع ، نگهداري و بسته بندي در راستاي جلب رضايت خاطر مصرف كنندگان و تشويق و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امور بازرگاني و ساماندهي فعاليتهاي تصدي گري دولت در زمينه تنظيم بازار ، تهيه و تدارك ، نگهداري ، خريد و فروش و توزيع كالاهاي اساسي ، حساس و ضروري از جمله اهداف مهم شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران است .
نقش و جايگاه اين شركت در اجراي سياستهاي تنظيم بازار و ساماندهي تصدي گري دولت در امور بازرگاني حائز اهميت است ، چرا كه اين شركت با توجه به اساسنامه ابلاغي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف گندم ، آرد و نان اختصاص دارد ، همچون ساير دستگاههاي اجرايي نقش مهم و راهبري دارد در اين راستا برنامه زمانبندي خريد ، نگهداري و توزيع كالاهاي اساسي از جمله : گندم ، آرد و نان ، برنج روغن خام ، شكر خام و قند و شكر سفيد از منابع
خارجي و داخلي ، نيز توسط اين شركت انجام مي گيرد و چنانچه ضرورت ايجاب كند اين شركت در بازار كالاهايي همچون ،


كاغذ ، آهن و ساير اقلام مصرفي و ضروري كشور نيز وارد مي شود .
با توجه به گسترگي اهميت پرداختن به پدافند غيرعامل را دو چندان نموده است ليكن بارها به معاونين ، مديران و كاركنان حوزه ستادي و شركتهاي تابعه تأكيد نموده ام و اين امر را در سرلوحه كار خود قرار داده تا در شرايط بحران به عنوان كوچكترين عضو به هموطنان عزيزمان در سراسر ميهن اسلامي خدمت رساني نمايند .

 
بازگشت