ليست مزايدات سال 1393

محل برگزاري مزايده زمان رسيدگي به اسناد زمان تحويل اسناد مهلت دريافت اسناد فايل دريافت اسناد موضوع-براي دريافت آگهي کليک کنيد- شماره مزايده ردیف
"تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- پلاک 33- کمیسیون معاملات" "1393/10/14" "1393/10/10" "1393/9/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجدید مزایده فروش پودر گوشت و پودر خون کشتارگاه صنعتی دام تبرستان " "93/74" "21"
"تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- پلاک 33- کمیسیون معاملات" "1393/10/7" "1393/9/26" "1393/9/16" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره فروشگاه مرکزی مجتمع ملاصدرا استان تهران" "88/93/م" "20"
"تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- پلاک 33- کمیسیون معاملات" "1393/9/16" "1393/9/9" "1393/8/29" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"فروش پودر گوشت و پودر خون کشتارگاه صنعتی دام تبرستان (بابل)" "93/74" "19"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/7/27" "1393/7/22" "1393/7/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مزايده اجاره واحد علي آباد مجتمع ملاصدرا" "م/93/5" "18"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/7/27" "1393/7/22" "1393/7/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره سردخانه بالاي صفر مجتمع سردخانه اي تهرانپارس" "م/93/47" "17"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/7/20" "1393/7/6" "1393/6/27" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مزايده اجاره يک واحد مرغداري در شهرستان جويبار" "93/37" "16"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/6/30" "1393/6/22" "1393/6/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره سالن شماره 1 بسته بندي مرغ تهرانپارس" "م/93/5" "15"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/6/30" "1393/6/22" "1393/6/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره واحد علي آباد مجتمع ملاصدرا" "م/93/5" "14"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/6/30" "1393/6/22" "1393/6/12" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره سردخانه بالاي صفر مجتمع سردخانه اي تهرانپارس" "م/93/47" "13"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/6/30" "1393/6/18" "1393/6/8" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره سالن بسته بندي سردخانه شهيد مشکوه" "93/29" "12"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/6/2" "1393/5/26" "1393/5/16" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره يک واحد مرغداري در شهرستان جويبار" "93/37" "11"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/4/12" "1393/4/17" "1393/4/7" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"مزايده اجاره سالن بسته بندي شهيد مشکوه" "93/29" "10"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/4/22" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مزايده اجاره انبار" "93/17" "9"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/4/15" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره سالن بسته بندي مرغ مجتمع تهرانپارس" "5/93/م" "8"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/4/15" "1393/4/7" "1393/3/28" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره مجتمع علي آباد ملاصدرا" "5/93/م" "7"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/4/8" "1393/4/3" "1393/3/24" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"تجديد مزايده اجاره واحد تبديل ضايعات کشتارگاه محمد آباد زابل" "93/9" "6"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" " "1393/4/1" "1393/3/28" "1393/3/18" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره يک واحد کارگاه جوجه کشي در شهرستان فريمان با 10000 متر عرصه و 1917 متر اعيان" "93/20" "5"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/3/18" "1393/3/10" "1393/2/30" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره انبار (دهکده سبز)همدان" "93/17" "4"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/28" "1393/2/20" "1393/2/10" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره واحد تبديل ضايعات کشتارگاه صنعتي محمد آباد زابل" "93/9" "3"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/14" "1393/2/9" "1393/1/30" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره واحد بسته بندي کشتارگاه صنعتي زابل استان سيستان و بلوچستان" "92/54" "2"
"تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي- پلاک 33" "1393/2/14" "1393/2/6" "1393/1/26" شرايط عمومي

شرايط اختصاصي

قرارداد
"اجاره واحد تبديل ضايعات کشتارگاه صنعتي جونقان" "93/6" "1"