مطالب مرتبط با مطالعات و بررسيها-آموزش-
 

"دوره ي آموزشي نظارت وکنترل برعملیات کشتار وبسته بندی مرغ گوشتی  "

1393/09/01
 

 با هدف ارتقاء آگاهی کارشناسان و مسئولین کنترل کیفی مراکز پشتیبانی امور دام استانها  "دوره ي آموزشي نظارت وکنترل برعملیات کشتار وبسته بندی مرغ گوشتی  "در تاريخ 23/7/93 و24/7/93  درمحل سالن  جلسات دفتر مرکزي شرکت پشتيباني امور دام به صورت کلاس تئوری وبازدید از کشتارگاه آزاد بال شرق  (کشتار وبسته بندی مرغ ) به صورت کارگاهی برگزار گرديد.

ادامه مطلب

"دوره آموزشي استانداردهای انبار وسردخانه وروشهای نوین ذخیره سازی"

1393/09/01
 

با هدف ارتقاء سطح اطلاعات علمي واصول نگهداری محمولات پروتئینی درسردخانه ونگهداری نهاده های دامی در انبار ها  دوره آموزشي استانداردهای انبار وسردخانه وروشهای نوین ذخیره سازی در تاريخ 16/7/93 و17/7/93 درمحل پشتيباني امور دام استان البرز به صورت تئوری وبازدید از سیلو های مکانیزه ، سردخانه ی پیشرفته و نوین وشرکت تولیدی مواد غذایی به صورت کارگاهی برگزار گرديد.

ادامه مطلب

"دوره آموزشي قوانین ومقررات معاملات دولتی "

1393/09/01
 

با هدف ارتقاء سطح اطلاعات ونحوه برگزاری مناقصات   دوره آموزشي قوانین ومقررات معاملات دولتی در تاريخ 18/8/93لغایت 19/8/93 درمحل دفتر مرکزی شرکت پشتيباني امور دام برگزار گرديد.

ادامه مطلب
آرشيو اخبار مرتبط با آموزش

آموزش زير بناي توسعه

انسان داراي توانائيهاي بالقوه نامحدود است و آموزش از دير باز نقش اساسي و تعيين کننده را در به منصه ی ظهور رساندن توانائيهاي وي عهده دار گرديده است . امروزه نقش آموزش در زندگاني انسان به مراتب بيش از پيش گرديده چرا که دامنه تغييرات ، دگرگوني ها و نوآوري ها در عرصه حيات بشري آنچنان سرعت يافته که در مواردي هنوز استفاده از ابزاري بصورت تمام و کمال فراگير نشده که نوع جديدتر و بهتري جايگزين آن مي شود بنابراين از اهم وظايف آموزش همگام ساختن انسان با موج تغييراتي است که او را دستخوش خود ساخته است . آموزش براي انجام رسالت خود ناچار به ايجاد دگرگوني و متناسب گرديدن با مقتضيات زماني و مکاني است و همين امر سبب گرديده تا براي هر يک از سطوح اجتماعي نوع خاصي از آموزش طراحي گردد بنابراين آموزش کارکنان واحدهاي سازماني اعم از مديران کارشناسان و ديگر رده ها به منظور انتقال آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي مربوط به شغل و حرفه شان به آنها و عجين نمودن تجربه هاي آنان با آخرين اصول و مفاهيم نظري و عملي با هدف بهبود و بهينه سازي نيروي انساني و فرآيند انجام امور نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد در اين راستا مديريت مطالعات و بررسيهای شرکت با توجه به نقش آموزش و ترويج به عنوان مبناي شکل دهنده قالب ذهني و زيربناي فکري نيروهاي شاغل در نظر دارد تا ضمن ارتقاء سطح اطلاعات و دانش فني مخاطبان از طريق آموزش يافته ها و دانش نوين در زمينه هاي مختلف کاري نقشي اساسي را در افزايش بهره وري از امکانات موجود ايفا نمايد.
مدیریت مطالعات و بررسیهای شرکت
مهرماه 1392