تجدیدمناقصه نگهداری ذرت وکنجاله سویا در انبار به ظرفیت 30000 تن (سی هزارتن) به شرح ذیل :الف: نگهداری حدود 22500تن(بیست و دو هزار و پانصدتن) ذرت ب: نگهداری حدود 7500 تن (هفت هزار و پانصد تن)کنجاله سویا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت برای شرکت پشتیبانی اموردام کشور محفوظ می باشد.