تجدید مرحله دوم مناقصه نگهداری ذرت و کنجاله سویا در انبار به ظرفیت 30,000 تن به شرح ذیل: الف)نگهداری حدود 22,500 تن ذرت ب) نگهداری حدود 7,500 تن کنجاله سویا استان البرز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق این سایت برای شرکت پشتیبانی اموردام کشور محفوظ می باشد.