"اطلاعیه خرید گوشت مرغ منجمد داخلی توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور"

 

 

"خرید گوشت مرغ منجمد داخلی توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور"

به اطلاع می رساند شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی مصوب و در راستای حمایت از تولیدکنندگان مرغ و تنظیم بازار نسبت به خرید گوشت مرغ منجمد اقدام نموده است. کلیه تولیدکنندگان، تشکلها، اتحادیه ها و شرکت های زنجیره کامل تولید می توانند برای انعقاد قرارداد و تحویل مرغ به ادارات کل و مدیریت های این شرکت در استانها مراجعه نمایند.

"روابطعمومی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور"

کلیه حقوق این سایت برای شرکت پشتیبانی اموردام کشور محفوظ می باشد.