خرید حمایتی تخم مرغ

کد خدمت:13022456117

شرح خدمت:

در راستای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی (تخم مرغ)در بعضی از ماه های سال بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان  تولید کنندگان بر اساس تصمیمات کار گروه تنظیم بازار جهت و حمایت تولیدکنندگان شرکت پشتیبانی اقدام به خرید تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور بر اساس قیمت مصوب می نماید.

شناسنامه خدمت:

سطح خدمت:کشوری

نوع خدمت :دولت به کسب و کار

ماهیت خدمت:حاکمیتی

نوع مخاطبین:تولید کنندگان تخم مرغ

نحوه آغاز خدمت:تقاضای گیرنده خدمت

مدارک مورد نیاز:درخواست کتبی

 فر|آیند:

تعرفه خدمت:

برای ارائه خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمیشود.

 

اطلاعات مسئول پاسخگو

شماره تماس:0218291

 

پرسش های متداول:

جهت دریافت خدمت از چه طریقی اقدام کنیم؟

جهت درخواست خدمت چه مدارکی نیاز است؟

نحوه پیگیری در خواست شده خدمت چگونه است؟

چه افرادی متقاضیان خدمت میباشند؟