اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای اسماعیل پرویزی فر

مساحت کل استان

25.000 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.945.227 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

25.5 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

13.5 کیلوگرم

تعداد دام سبک

3.000.000 راس

تعداد دام سنگین

296.000 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

9 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

1 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

643 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

1.400.000 قطعه

تلفن شرکت

083-38233522 

کدپستی

67146-35855

آدرس

کرمانشاه- خیابان 22 بهمن- خیابان برق- پلاک 16