اداره کل پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوی

سرپرست پشتیبانی امور دام استان

آقای سعادت علی نیا

مساحت کل استان

118.854 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

6.434.501 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

23.7 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

11.4 کیلوگرم

تعداد دام سبک

7.809.261 راس

تعداد دام سنگین

324.906 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

10 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

1 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

1.433 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

6.974.013 قطعه

تلفن شرکت

051-37630814 

کدپستی

91858-95966 

آدرس

بلوار شهید صادقی- (سازمان آب)- نبش تقاطع ارشاد