اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای ابوالفضل اینانلو

مساحت کل استان

19.368 کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

1.738.234 نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

27/01 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

12/11 کیلوگرم

تعداد دام سبک

1.403.860 راس

تعداد دام سنگین

376.080 راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

6 باب

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

1 باب

تعداد مرغداریهای فعال استان

308 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

2.000.000  قطعه

تلفن شرکت

1 - 34373960   

کدپستی

99813ـ65199  

آدرس

جاده تهران ـ شهر جورقان ـ سردخانه دولتی بوعلی