اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان

آقای علی اکبرنجفی

مساحت کل استان

107 هزار کیلومتر مربع

جمعیت انسانی استان

5.121.000  نفر

سرانه مصرف گوشت مرغ

27 کیلوگرم

سرانه مصرف گوشت قرمز

10 کیلوگرم

تعداد دام سبک

4.300.000  راس

تعداد دام سنگین

450.000  راس

تعداد کشتارگاه مرغ خط 1

18 واحد

تعداد کشتارگاه مرغ خط 2

6 واحد

تعداد مرغداریهای فعال استان

1700 واحد

آمار جوجه ریزی (ماهیانه)

6.000.000  قطعه

تلفن شرکت

36214484-86 - 031    

کدپستی

441 - 8173954491

آدرس

اصفهان دروازه شیراز خیابان دانشگاه  خیابان  توحید  خ شهید موحدی ( قزلباش ) پلاک 2